DateSportOpponentLocationLevelsTime
3/15BaseballHillcrestHomeV, JV1:00 PM
3/15BaseballRollaNeutralFroshTBD
3/16BaseballRollaNeutralV12:00 PM
3/16BaseballRock BridgeAwayV2:00 PM
3/16BaseballRogersvilleNeutralFroshTBD
3/16BaseballKickapooNeutralFroshTBD
3/18Girls SoccerRollaHomeV, JV5:00 PM
3/19BaseballLogan-RogersvilleAwayV, JV4:30 PM
3/20BaseballMonettAwayV, JV4:30 PM
3/20BaseballRogersvilleHomeFrosh4:30PM
3/21-22BaseballWillard TournamentAwayVTBD
3/21-22BaseballWillard TournamentAwayJVTBD
3/21Girls SoccerRogersvilleAwayV, JV4:30 PM
3/22Boys TennisRepublic JV TournamentHomeJVTBD
3/25BaseballWillardAwayJV4:30 PM
3/25BaseballBransonHomeFrosh4:30 PM
3/25Boys Track and FieldRepublic ClassicHomeV4:00 PM
3/25Girls Track and FieldRepublic ClassicHomeV4:00 PM
3/25Girls SoccerParkviewHomeV, JV5:00 PM
3/26Girls SoccerGlendaleAwayV, JV5:00 PM
3/27BaseballKennettHomeV7:00 PM
3/28BaseballLiberty NorthNeutralVTBD
3/28Boys Track and FieldBranson InvitationalNeutralV4:00 PM
3/28Girls Track and FieldBranson InvitationalNeutralV4:00 PM
3/28Girls SoccerSmith-CottonAwayV, JV5:00 PM
3/29BaseballLee’s Summit WestNeutralVTBD
3/29BaseballOak ParkNeutralVTBD
3/29BaseballOzarkNeutralJVTBD
3/29BaseballNixaNeutralJVTBD
3/29Boys TennisCentral (Springfield)HomeV, JV4:00 PM
3/30BaseballLee’s Summit NorthNeutralVTBD
4/1Boys GolfBolivar InvitationalNeutralVTBD
4/1Boys Track and FieldRepublic 9-10 MeetHomeJV4:00 PM
4/1Girls Track and FieldRepublic 9-10 MeetHomeJV4:00 PM
4/1Girls SoccerKickapooAwayV, JV5:00 PM
4/2BaseballOzarkHomeV, JV4:30 PM
4/2Boys TennisWillardHomeV, JV4:30 PM
4/3BaseballKickapooAwayV, JV4:30 PM
4/3BaseballNeoshoHomeFrosh4:30 PM
4/3Boys GolfCatholic JV TournamentNeutralJVTBD
4/3Girls SoccerSpringfield CatholicAwayV, JV5:00 PM
4/4BaseballRussellvilleNeutralVTBD
4/4Boys TennisWebb CityHomeV, JV4:30 PM
4/4Boys GolfAldo Sebben RelaysNeutralVTBD
4/4Girls Track and FieldGirls Night OutNeutralV1:00 PM
4/4-4/6Girls SoccerParkview TournamentAwayVTBD
4/5BaseballBattleNeutralVTBD
4/5BaseballSmith-CottonNeutralVTBD
4/5BaseballOzarkAwayFrosh6:30 PM
4/5Boys Track and FieldBoys Night OutNeutralV1:00 PM
4/8Boys GolfJoplin InvitationalNeutralVTBD
4/8Boys Track and FieldOzark 9-10 MeetNeutralJV4:00 PM
4/8Girls Track and FieldOzark 9-10 MeetNeutralJV4:00 PM
4/9BaseballWillardHomeV, JV4:30 PM
4/9Boys TennisJoplinAwayV, JV4:30 PM
4/9Boys Track and FieldNixa InvitationalNeutralV4:15 PM
4/9Girls Track and FieldNixa InvitationalNeutralV4:15 PM
4/9Girls SoccerWillardAwayV, JV5:00 PM
4/10BaseballWillardAwayFrosh4:30 PM
4/10Boys GolfClever JV TournamentNeutralJVTBD
4/11BaseballWebb CityHomeV, JV4:30 PM
4/11BaseballWebb CityAwayFrosh4:30 PM
4/11Boys TennisCarthageAwayV, JV4:30 PM
4/11Boys GolfOzark InvitationalNeutralVTBD
4/11Girls SoccerWebb CityAwayV, JV5:00 PM
4/12BaseballLebanonAwayV, JV4:30 PM
4/12BaseballGlendaleHomeFrosh4:30 PM
4/12Girls SoccerKickapoo ShootoutAwayVTBD
4/15BaseballJoplinHomeFrosh4:30 PM
4/15Boys TennisBolivar TournamentNeutralVTBD
4/15Boys GolfCarthage Abbiatti’s BBQ InvitationalNeutralVTBD
4/15Boys Track and FieldPillager JV MeetNeutralJV4:15 PM
4/15Girls Track and FieldPillager JV MeetNeutralJV4:15 PM
4/16BaseballJoplinAwayV, JV4:30 PM
4/16Boys TennisBransonAwayV, JV4:30 PM
4/16Girls SoccerJoplinHomeV, JV5:00 PM
4/17BaseballCarthageHomeFrosh4:30 PM
4/17Boys TennisGlendaleHomeV4:00 PM
4/17Boys TennisLebanon JV TournamentNeutralJVTBD
4/18BaseballCarthageAwayV, JV4:30 PM
4/18Boys TennisCarl Junction HomeV, JV4:30 PM
4/18Boys GolfWillard InvitationalNeutralVTBD
4/18Boys Track and FieldWillard InvitationalNeutralV4:00 PM
4/18Girls Track and FieldWillard InvitationalNeutralV4:00 PM
4/18Girls SoccerCarthageHomeV, JV5:00 PM
4/19BaseballOzarkAwayFrosh4:30 PM
4/19Boys TennisWaynesville InvitationalNeutralVTBD
4/20BaseballKearneyNeutralV12:15 PM
4/20BaseballPark Hill SouthNeutralV2:30 PM
4/20Girls SoccerCapital CityHomeV, JV12:00 PM
4/22Boys GolfCarl Junction TournamentNeutralVTBD
4/22Boys Track and FieldSBU InvitationalNeutralV9:30 AM
4/22Girls Track and FieldSBU InvitationalNeutralV9:30 AM
4/23BaseballBransonAwayV, JV4:30 PM
4/23Boys TennisNixaAwayV, JV4:30 PM
4/23Boys GolfMarshfield InvitationalNeutralVTBD
4/23Boys Track and FieldBranson 9-10 MeetNeutralJV4:00 PM
4/23Girls Track and FieldBranson 9-10 MeetNeutralJV4:00 PM
4/23Girls SoccerBransonHomeV, JV5:00 PM
4/24BaseballRollaAwayFrosh4:30 PM
4/24Boys GolfAurora JV TournamentNeutralJVTBD
4/25BaseballCarl JunctionHomeV, JV
4/25BaseballCarl JunctionAwayFrosh4:30 PM
4/25Boys TennisNeoshoAwayV, JV4:30 PM
4/25Boys Track and FieldRepublic RelaysHomeV4:00 PM
4/25Girls Track and FieldRepublic RelaysHomeV4:00 PM
4/25Girls SoccerCarl JunctionAwayV, JV5:00 PM
4/26BaseballNixaNeutralFroshTBD
4/26Boys TennisRepublic InvitationalHomeVTBD
4/26Boys GolfCOC JV TournamentNeutralJVTBD
4/26-27Girls SoccerJefferson City ShootoutAwayVTBD
4/27BaseballKickapooAwayJV10:00 AM
4/27BaseballRock BridgeAwayJV12:15 PM
4/27BaseballOzarkNeutralFroshTBD
4/27BaseballBransonNeutralFroshTBD
4/29BaseballBolivarHomeV, JV4:30 PM
4/29BaseballBolivarAwayFrosh4:30 PM
4/29Boys TennisSpringfield CatholicHomeV, JV4:00 PM
4/29Boys GolfCOC TournamentNeutralVTBD
4/30BaseballNixaAwayV, JV4:30 PM
4/30Boys TennisOzarkHomeV, JV4:30 PM
4/30Girls SoccerNixaHomeV, JV5:00 PM
5/1BaseballNixaHomeFrosh4:30 PM
5/1Boys TennisNew Covenant AcademyHomeV, JV4:30 PM
5/2BaseballNeoshoAwayV, JV4:30 PM
5/2Boys Track and FieldCOC MeetNeutralV2:00 PM
5/2Girls Track and FieldCOC MeetNeutralV2:00 PM
5/2Girls SoccerNeoshoHomeV, JV5:00 PM
5/3BaseballSmith-CottonHomeV,JV5:00 PM
5/3BaseballKickapooAwayFrosh4:30 PM
5/4BaseballBransonNeutralJVTBD
5/4BaseballNixaNeutralJVTBD
5/6BaseballMcDonaldHomeV,JV4:30PM
5/7Girls SoccerOzarkAwayV, JV5:00 PM
5/8BaseballMarshfieldAwayV,JV4:30PM